Pliktavlevert materiale

Nasjonalbiblioteket, bibliotek, bygning, inngangsparti, dagtid, medie: foto
Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket gjør det nå mulig å få tilgang på pliktavlevert materiale. Dette er materiale som er levert inn for bevaring i tråd med bestemmelsene i pliktavleveringsloven. Tilgangen gjelder kun forsknings- og dokumentasjonsformål. Du må derfor bekrefte at det er slike formål du ber om tilgang for.

 

Hvordan får jeg tilgang?

For å få tilgang på materialet kreves personlig oppmøte på ditt lokale folkebibliotek, hvor din innsendte søknad godkjennes av personalet. Du må logge deg inn på Nasjonalbibliotekets tjenester med MinID eller Feide-ID. Din tilgang til materialet gjelder i åtte timer, eller to timer ved inaktivitet. Tilgangen kan bare benyttes inne i bibliotekets lokaler.

Materialet kan ikke lastes ned eller deles videre. Maks to personer kan ha tilgang på et objekt samtidig, og det er ikke mulig å reservere eller sette seg på venteliste. Om materialet du vil ha er opptatt må du prøve igjen senere.

Du kan lese mer Nasjonalbibliotekets behandling av personopplysninger her.

Mer informasjon finner du på Nasjonalbibliotekets nettsider.

Translate »