International Games week 4-10.november

På søndag starter den internasjonale spilleuka  – International Games week. Parallelt med vår egen Litteraturuka i Vestfold, retter vi også vårt fokus mot det som kanskje er verdens mest samlende hobby, nemlig spill. Jan-Egil Holter Wilhelmsen er prosjektleder for et veldig spennende prosjekt som i høst har startet opp i Horten kommune. Her forteller Jan-Egil om prosjektet:

 

Gaming, altså å spille enten analoge eller digitale spill, er en av de mest populære hobbyene som finnes. Gamere finnes i alle aldre, men de aller fleste er ungdommer og unge voksne. Ifølge Medietilsynets “Barn og medier-undersøkelsen 2018” spiller 96% av guttene og 63% av jentene i alderen 9-18 år, og på verdensbasis så omsatte spillindustrien for over 100 milliarder dollar i 2016. Kort sagt, det er mange som spiller og man kan trygt si at gaming har kommet for å bli.

Med dette som bakgrunn er vi i Horten kommune i gang med et prosjekt hvor vi ønsker å bruke gaming som en helsefremmende ressurs. Prosjektet ledes av Horten bibliotek, men dette er ikke et “biblioteksprosjekt”. I prosjektgruppen sitter folk fra Familiehuset, Ungdomskontakten, Kulturhuset 37 og Kulturskolen. Prosjektet er finansiert av Helsedirektoratet og er en del av Program for Folkehelse, some fylkeskommunen administrerer. For at det kan ligge god helse I spilling, det er det altfor få som er klare over!

Målene med prosjektet er mange: man ønsker å skape en fysisk møteplass i Horten for alle gamere, uansett om man spiller analoge (slik som brettspill eller penn og papir rollespill) eller digitale spill. Her vil man ha tilgang til spillutstyr, og man vil kunne møte andre som er interessert i hobbyen. For gaming er aldeles ikke så asosialt som mytene skal ha det til. Det finnes stereotypier om gamere som vi håper vi kan være med på å fjerne, og sammen med gamerne skal vi jobbe med å øke kompetansen til foresatte og personer som jobber med barn og unge på hvilken ressurs som kan ligge i spilling. Et av målene er derfor at vi gjennom prosjektet skal være med på å anerkjenne gamingskills som en ferdighet på linje med andre fritidsaktiviteter. At det å være god i gaming skal kunne få den samme anerkjennelsen som det å være god i fotball.

Analoge spill som brettspill og rollespill er spennende og morsomme verktøy å bruke når man ønsker å lage en sosial møteplass. Man møter andre ansikt til ansikt, men man trenger ikke være god på småprat. Brettet eller rollespillkarakteren kan hjelpe til med å skape en trygg avstand slik at også de som syns sosial interaksjon er vanskelig kan være med, fordi man kan ta det i et tempo man selv føler er trygt. Mange spill er dessuten uhyre komplekse og utvikler spillerens problemløsningsevner, en ferdighet some det trolig vil bli mer og mer behov for i et samfunn i stadig endring. Dataspill er kanskje ikke noe man tenker på som en sosial hobby, men selv enmannsspillkan være sosiale når kameratgjengen samles rundt en historie eller valg som blir tatt på skjermen. Mange spill har moralske og etiske utfordinger, som de må løse i felleskap. Dette gir de unge trening i og erfaring med sosiale ferdigheter.

Voksen gamer. Foto
Vestfoldbibliotekene - mennesker møter muligheter!

Gjennom et tett samarbeid med Kulturskolen så ønsker vi å arbeide med å utvikle nye tilbud for barn, som kombinerer kreativitet og spill. Det å lage musikk til et spill er ofte ikke det samme som å lage en sang som skal på et album, og kreativ skriving til spill har helt andre utfordringer enn man finner i skriving av noveller eller romaner. Og tenk hvis en som skaper musikk for spill møter en som programmerer spill? Mulighetene er mange. 

Gaming er gøy for fryktelig mange, og ganske skummelt for noen. For noen kan det bli for mye gaming, og vi skal heller ikke glemme bort dette. Det er positive og negative sider med det meste, og dette gjelder absolutt for gaming også. Gjennom prosjektet ønsker vi å løfte frem begge sider – vi ønsker å bruke gaming til positive ting og vi ønsker å sette lyset på de negative sidene og være en ressurs for de som trenger det. Gaming har kommet for å bli, og det er gøy. La oss nå utnytte den ressursen den er, for alt den er verdt!

Translate »