Bokåret 2019 – 500 år med trykte bøker i Norge

 

I Vestfold feirer vi Bokåret gjennom hele året på mange forskjellige måter.

I Re tas vi med til nære og fjerne strøk gjennom bøkenes verden. I Horten vil vi kunne få glede av minibibliotek flere steder i kommunen – ta med en, eller gi fra deg en bok du ønsker at andre kan få glede av. Vestfold fylkesbibliotek skal arrangere en gedigen bokfest med Vestfoldforfatterne i hovedfokus. Tønsberg og Færder bibliotek skal komme ut på mange forskjellige arenaer hvor ulike målgrupper skal få møte biblioteket der de minst aner det. Sandefjordbibliotekene ønsker å ha fokus på å belyse dagens og de unge forfatternes litterære språk. Hva snakker disse forfatterne om i en mer globalisert verden, med teknologisk utvikling og økt innvandring? I Larvik feires Bokåret med en hel dag der lesing og måltider skal knyttes sammen (Leselyst24). Og endelig satser den nye storkommunen Holmestrand  på å vise bredden og mangfoldet i litteraturen gjennom et variert program rettet mot både barn, ungdom og voksne. Følg med for nærmere informasjon på hjemmesiden og/eller facebook til det enkelte bibliotek!

Bokåret 2019 markerer 500-årsjubileet for trykkingen av de første norske bøkene. Missale Nidrosiense, en messebok, og Breviarium Nidrosiense, en håndbok i liturgiske seremonier for prester, ble trykt i henholdsvis København og Paris i 1519. Den offisielle åpningen foregår lørdag 19.januar på Nasjonalbiblioteket i Oslo, der kulturminister Trine Skei Grande klipper snoren og åpner Bokåret. 

Godt Bokår fra oss i Vestfoldbibliotekene!

En flyvende bok omringet av bokhyller. foto
Bøker er en fantastisk måte å få tilgang til en magisk verden på! I år feirer vi 500 år med trykte bøker i Norge.
logo for bokåret 2019
Translate »